Polski (PL)

FUNDACJA AKEDA
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Prywatność i bezpieczeństwo naszych Dobroczyńców, Darczyńców, Podopiecznych, Beneficjentów i Współpracowników są jednymi z naszych priorytetów. Jest dla nas ważne, by mieli Państwo poczucie odwiedzając naszą stronę internetową www.akeda.org bądź strony naszych projektów (np. https://africanmusicschool.com) (dalej łącznie zwane Portalami)  lub kontaktując się z Fundacją AKEDA (niezależnie od formy kontaktu), że mogą na nas polegać, wiedząc, iż zachowujemy najwyższą staranność naszych działań, gwarantując by dane i informacje były przetwarzane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla których zostały nam udzielone oraz chronione przed nadużyciami.

Niniejsza Polityka Prywatności to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania Państwa danych osobowych w naszej Organizacji.

Kim jesteśmy – Fundacja Akeda jako Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej oraz poczty elektronicznej jest fundacja działająca pod nazwą AKEDA z siedzibą w Krakowie przy ul. Rozrywki 24/28 (kod pocztowy 31-419), wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000842372 posiadająca NIP: 6783185064 (dalej także: „Fundacja” lub „AKEDA”).

Zakres informacji gromadzonych i wykorzystywanych przez AKEDA

 1. Użytkownicy Portali AKEDY (Użytkownik) pozostają anonimowi do chwili, kiedy sami nie zdecydują inaczej, np. poprzez kontakt z AKEDĄ za pośrednictwem formularza kontaktowego lub innych form kontaktu wskazanych na stronie.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Użytkownicy przekazują swoje dane osobowe AKEDA dobrowolnie.
 4. AKEDA informuje, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Portali może wiązać się z koniecznością przekazania przez Użytkownika właściwych danych osobowych, np. numeru telefonu bądź adresu mailowego w przypadku kierowania bezpośrednich pytań lub wniosków o kontakt zwrotny.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez AKEDA jedynie do realizacji celu, dla którego je zgromadziliśmy, i tak:

 1. Jeśli kontaktują się Państwo z AKEDA za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronach Portali bądź mailowo lub telefonicznie – w takim przypadku przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji zapytania oraz udzielenia odpowiedzi – co do zasady w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę, jeśli sam kontakt i treść Państwa informacji dostatecznie będzie wskazywać przyzwolenie na przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 2. Jeśli zapisują się Państwo do naszej usługi newsletter lub serwisu informującego o organizowanych przez nas Projektach (np. African Music School) – przetwarzamy Państwa dane, aby bieżąco informować Państwa o naszych działaniach, oferować udział lub wsparcie w działaniach, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).  
 3. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na utrwalenie przez AKEDA Państwa wizerunku (np. w trakcie organizowanych przez nas projektów, szkoleń, wydarzeń) przetwarzamy Państwa dane w celu promocji działań Fundacji AKEDA – w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz prawnie uzasadniony interes fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Jeśli dokonujecie Państwo darowizny na rzecz Fundacji lub na rzecz projektów za pośrednictwem AKEDA, jednorazowo bądź cyklicznie, de facto zawieramy z Państwem umowę darowizny, wówczas przetwarzamy Państwa dane w zakresie niezbędnym do jej wykonania, a także w związku z koniecznością spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. ustawy o rachunkowości) - (art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO).
 5. Jeśli korzystacie Państwo ze świadczeń Fundacji (np. w ramach projektów) przetwarzamy Państwa dane w zakresie niezbędnym do wykonania działania statutowego, a także w związku z koniecznością spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w oparciu o uzasadniony interes AKEDA w celu wykazania prawidłowości działania (art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) RODO).

Okres przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie do czasu istnienia podstawy dla takiego przetwarzania, co oznacza, że:

 1. w przypadku udzielonej przez Państwa zgody przetwarzanie trwa do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych podjętych przez Państwa działań ograniczających tę zgodę;
 2. w przypadku niezbędności danych do zawarcia i/lub wykonania umowy, przetwarzamy Państwa dane przez czas jej realizacji oraz, w niezbędnym zakresie, do chwili upływu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy (najczęściej przez okres 3 lub 6 lat);
 3. w celach podatkowych i rachunkowych przewarzanie danych trwa przez czas oraz w zakresie wymaganymi obowiązującymi przepisami – najczęściej przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek AKEDA (np. otrzymanie darowizny).
 4. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes AKEDA, przetwarzanie trwa do czasu zgłoszenia przez Państwa skutecznego sprzeciwu;

Uprawnienia i warunki przetwarzanie danych osobowych w AKEDA

 1. AKEDA dba o bezpieczeństwo Państwa danych, podejmując kroki uniemożliwiające dostęp do tych danych osobom nieupoważnionym.
 2. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania – co możecie wykonać poprzez kontakt  z AKEDA, a dalej również macie Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak też prawo do przenoszenia danych, w zakresie w jakim skorzystanie z tych praw nie narusza obowiązków prawnych spoczywających na Fundacji –
  w celu skorzystania z powyższych uprawnień powinni Państwo skontaktować się z nami:
  a.    listownie na adres AKEDA: ul. Rozrywka 24/28, 31-419 Kraków;
  b.    przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Państwa wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególność adresata wniosku i z którego uprawnienia z opisanych powyżej chcieliby Państwo skorzystać. Jeżeli Fundacja nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o otrzymane zgłoszenie, jeśli będzie to możliwe zwróci się do Państwa o dodatkowe informacje.
  Odpowiedź na Państwa zgłoszenie zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, poinformujemy Państwa o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedzi udzielimy w formie pisemnej, chyba że wniosek złożony zostanie drogą mailową bądź poprosicie nas Państwa o przekazanie odpowiedzi w formie elektronicznej, wówczas wiadomość prześlemy na wskazany przez Państwa adres mailowy.
 3. Macie Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacjach, gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Fundację narusza przepisy prawa.
 4. Zapewniamy, że Państwa dane nie podlegają profilowaniu, jak też nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, nie przesyłamy ich do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
 5. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację, a ich odbiorcami mogą być podmioty będące jego podwykonawcami w zakresie usług teleinformatycznych, terapeutycznych, usług internetowych, usług księgowych i prawnych, przy czym każdy z naszych współpracowników przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych. W pozostałych przypadkach udostępnienie Państwa danych osobowych nastąpić może wyłącznie w sytuacjach, gdy taki obowiązek Fundacji wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Dane zbierane automatycznie (cookies).

 1. Korzystanie ze stron internetowych Portali AKEDA może powodować automatycznie zbieranie danych dotyczących osób odwiedzających naszą stronę, takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez systemy tj. Google Analytics oraz wykorzystywane przez pliki cookies („ciasteczka”).
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portali AKEDA i przeznaczone są do korzystania z niej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a)    dostosowania zawartości stron internetowych Fundacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze zakładek strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b)    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. W ramach Portali AKEDA stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  a)    „sesyjne” (session cookies);
  b)    „stałe” (persistent cookies);
  Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Portali AKEDA stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a)    „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
  b)    pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
  c)    „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Portali AKEDA;
  d)    „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Portalach.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej partnerów.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies znajdą Państwo w sieci, np. pod adresem: http://wszystkoociasteczkach.pl  należącym do IAB Polska lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Wewnętrzne regulacje

 1. W trosce o bezpieczeństwo danych przetwarzanych za pośrednictwem Portali AKEDA oraz zgodnie z założeniami RODO opracowaliśmy i wdrożyliśmy wewnętrzną politykę bezpieczeństwa danych osobowych, która określa stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą.
 2. Polityka zakłada ograniczenie przechowywania danych i przetwarzanie ich w sposób zapewniający odpowiedni i adekwatny poziom zabezpieczeń, w tym ochronę przed niepowołanym dostępem, przetwarzaniem niezgodnym z prawem, zapewnieniem integralności i poufności danych, a w szczególności przypadkową utratą danych, ich zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 3. AKEDA kontroluje zgodność przetwarzania z odpowiednimi aktami prawnymi – RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.
 2. Polityka może być bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 3. Fundacja AKEDA zastrzega prawo do zmiany poszczególnych postanowień Polityki Prywatności bez konieczności uprzedniego informowania o tym. Użytkownik może w każdym czasie zapoznać się z aktualną wersją Polityki Prywatności dostępną na stronach Portali w zakładce „Polityka Prywatności”.