Polski (PL)

W ramach programu dotacyjnego PROO 5 Edycja 2021 fundacja AKEDA otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 10 000 zł. Kwota dotacji została wykorzystana, aby zakupić dwa komputery dla fundacji, które umożliwiły jej polepszenie swojej działalności. Głównym projektem prowadzonym przez fundację AKEDA jest budowa pierwszej szkoły muzycznej w Republice Środkowej Afryki. Fundacja, wraz z pomocą polskiego misjonarza brata Benedykta Pączki, podjęła się stworzenia projektu, który z jednej strony zapewnia młodym ludziom z RŚA zdobycie wykształcenia oraz rozwijanie swoich pasji, a z drugiej projekt ma za cel odciąganie dzieci i młodzieży od chęci przyłączania się do grup paramilitarnych, których istnieje w tym kraju kilkanaście.

Fundacja AKEDA prowadzi wiele akcji mających na celu zebranie środków finansowych na realizację poszczególnych etapów budowy szkoły. Większość dotacji pochodzi od darczyńców indywidualnych. Fundacji udaje się realizować skuteczny fundraising, ponieważ jej pracownicy posiadają odpowiednie umiejętności. Do ich pracy potrzebny jest jednak sprzęt, który pozwoliłby na prowadzenie skutecznych kampanii promocyjnych i fundraisingowych oraz realizację materiałów graficznych. Fundacja nie posiadała własnych środków na zakup wymaganego sprzętu.

Dzięki wsparciu otrzymanemu od Narodowego Instytutu Wolności, fundacja zakupiła 2 komputery, które z powodzeniem służyć jej bedą przez kolejne lata w prowadzeniu tak projektu afrykańskiego jak i rozwijaniu nowych inicjatyw.

Wsparcie instytucjonalne

Szkoły Partnerskie

Partnerzy