English (UK)

Pomysłodawcą akcji jest Piotr Siegel
- wolontariusz Fundacji Dzieci Afryki.

Koordynatorem akcji jest Alicja Zając
- przedstawicielka AMS w Polsce.